درباره دوآن تعادل جسم و روان
درباره دوآن تعادل جسم و روان

درباره دوآن

_
پیدا کردن نامی برای مجموعه، که بازگو کننده شیوه نگاه ما به موضوع سلامتی جسم و ذهن باشد کار ساده‌ای نبود. نمی‌خواستیم از نام‌های شنیده شده و تکراری استفاده کنیم. باور داشتیم: هر مسیر منحصربه فرد، نامی منحصربه فرد می‌طلبد. چاره‌ای نداشتیم جز اینکه به سرزمین زیبا و شگفت انگیز ادبیات و فرهنگ پارسی سری بزنیم و با الهام از گلستان رنگارنگ واژه‌ها، نامی منحصربه فرد خلق کنیم. روایت ما را درباره "دوآن" ببینید و بشنوید.