راهبر سلامتی

_

مهم ترین هدف ما از تأسیس مجموعه “دوآن” و برگزاری دوره‌های آموزشی، همراهی و توانمندسازی بانوان در زمینه سلامتی است. با این امید که بتوانند در انتهای مسیری که با ما طی می‌کنند “راهبر سلامتی” خود باشند.

حتماً می‌پرسید فردی که “راهبر سلامتی” خود است چه ویژگی‌هایی دارد؟

فردی که “راهبرسلامتی” خود است، توانایی “مشاهده” لحظه به لحظه “جسم ” و “ذهن” خویش را دارد. او نیازهای این دو وجه اصلی “وجود” خود را به خوبی تشخیص می‌دهد و براساس دانش و تجربه‌ای که در طول دوره کسب کرده می‌تواند راه حل‌هایی عملی و خلاقانه برای برطرف کردن این نیازها طراحی ‌کند.

یک “راهبر سلامتی” از هیچ الگوی دیکته شده‌ای پیروی نمی‌کند. او تعریف منحصربه فرد خود را از “تناسب اندام” دارد. با “تن” خود در جنگ نیست و آنرا بعنوان مهم ترین و ارزشمندترین داشته‌اش “می‌پذیرد” و دوستش دارد.

او همیشه مراقب “ذهن” خود است و اجازه نمی‌دهد “گذشته” یا “آینده” تمرکز او را از لحظه “اکنون” کم کند. یک “راهبرسلامتی” لحظه لحظه “بودن” خود را با تمام وجود “زندگی” می‌کند.