دوره شناخت و حرکت ، شروعی برای شناخت درونی

شما می‌تونید برای استفاده از تخفیف مخصوص ۲۰ نفر اول، اطلاعات بیشتر و همچنین ثبت‌نام دوره، با شماره 𝟬𝟵𝟭𝟮𝟮𝟮𝟬𝟲𝟵𝟲𝟰 تماس بگیرید

 

دوره شش ماهه شناخت و حرکت ( قدم دوم )

_

دوره شش ماهه دوآن که به صورت آنلاین برگزار می شود، دومین گام در مسیر رسیدن به تعادل جسم ذهن است. این دوره ترکیبی از آموزش مفاهیم کاربری، تمرینات بدنی، تمرینات ذهنی، گفتگوهای جمعی، فعالیت های گروهی و همچنین هدایت و راهبری فردی است.